Giáo Dục Hợp Tác ở Ontario

Trang Chủ | Giáo Dục Hệ K-12 ở Ontario | Giáo Dục Hợp Tác ở Ontario

Hệ vừa học vừa làm cung cấp cơ hội cho học sinh trung học tham gia vào một vị trí làm việc không lương để áp dụng kiến thức học tập trên lớp học sang nơi làm việc và khám phá các lựa chọn nghề nghiệp có thể có. Thông thường giáo dục hệ vừa học vừa làm được gọi là “giáo dục hệ vừa học vừa làm”, hoặc chỉ “hệ vừa học vừa làm”  Tất cả các hội đồng trường học ở Ontario cung cấp các chương trình giáo dục hệ vừa học vừa làm tuân theo hướng dẫn của Bộ Giáo Dục.

Hệ vừa học vừa làm là một lựa chọn khả thi cho bất kỳ học sinh nào, dù là trên con đường dẫn tới đại học, cao đẳng, học việc hay làm việc.

Bằng cách hoàn thành chương trình giáo dục hệ vừa học vừa làm, học sinh đạt được hai tín chỉ trung học cho tín chỉ bắt buộc cần thiết để tốt nghiệp, không có giới hạn về việc hoàn thành các tín chỉ chương trình hệ vừa học vừa làm bổ sung.  Học sinh phải tham khảo ý kiến của giáo viên chương trình Hệ Vừa Học Vừa Làm trong trường để nộp đơn xin tham gia chương trình hệ vừa học vừa làm. Giáo viên sẽ trợ giúp sắp đặt xếp lớp và kết nối xếp lớp với một khóa học mà học sinh được đăng ký tham gia có liên quan đến nơi làm việc.  Ví dụ, với sự giúp đỡ của giáo viên chương trình hệ vừa học vừa làm, một học sinh đăng ký theo học Sinh Học Lớp 11 có thể tham gia vào chương trình hệ vừa học vừa làm kéo dài một học kỳ ở một phòng khám thú y.  Học sinh được theo dõi bởi giáo viên chương trình hệ vừa học vừa làm cũng như bởi một người giám sát hoặc cố vấn được chỉ định tại nơi làm việc.  Trong hầu hết các trường hợp, việc sắp xếp chương trình hệ vừa học vừa làm sẽ diễn ra vào buổi sáng hoặc buổi chiều của một ngày học, và kéo dài hơn một học kỳ.

Các Lợi Ích của Học Sinh Chương Trình Hệ Vừa Học Vừa Làm

  • có được kinh nghiệm làm việc đáng giá mà có thể được thêm vào sơ yếu lý lịch
  • học các kỹ năng cần thiết cho công việc và phát triển thói quen làm việc mang tính xây dựng
  • nghiên cứu các lựa chọn ngành nghề liên quan đến sở thích  cá nhân
  • kết nối học tập trên lớp với kinh nghiệm “thực tế”
  • khám phá những năng khiếu cá nhân trong một môi trường hỗ trợ
  • đạt được tín chỉ để tốt nghiệp

Bạn có cần thêm thông tin về Hệ Vừa Học Vừa Làm?

Tờ Thông Tin Giáo Dục Hệ Vừa Học Vừa Làm

Chi tiết bổ sung về Hệ Vừa Học Vừa Làm có thể được tìm thấy tại: www.edu.gov.on.ca/morestudentsuccess/coop.html