Ontario cung cấp những gì cho học sinh quốc tế

Do quy mô dân số và diện tích đất đai, và tài nguyên phong phú của mình, Ontario cung cấp rất nhiều thứ cho học sinh quốc tế. Ontario là tỉnh của Canada có dân số lớn nhất, hơn 13.000.000 người. Ontario là tỉnh lớn thứ hai ở Canada về mặt diện tích đất đai và trải dài trên 1.600 km (1.000 dặm) Bắc đến Nam, và hơn 1.600 km (1.000 dặm) Đông sang Tây. Khoảng một phần ba nguồn nước sạch của thế giới được tìm thấy ở 250.000 hồ và sông ở Ontario.

Bạn cần thêm thông tin chung về Ontario?

Trọng tâm giáo dục: