Làm Thế Nào Để Theo Học Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế ở Ontario

Trang Chủ | Làm Thế Nào Để Theo Học Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế ở Ontario | Làm Thế Nào Để Theo Học Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế ở Ontario

Tại Sao Chọn Học ở Ontario Ngày càng nhiều học sinh quốc tế theo học các trường công lập ở Ontario

Các trường công lập Ontario nổi tiếng vì cung cấp một nền giáo dục xuất sắc, và ngày càng nhiều học sinh quốc tế và gia đình họ đang nhận ra những lợi ích và giá trị của một nền giáo dục ở Ontario. Chương Trình Giảng Dạy ở Ontario được công nhận rộng rãi là một trong những chương trình tốt nhất trên thế giới.  Hiện tại, hơn một nửa trong số khoảng 34.000 học sinh quốc tế từ Mẫu Giáo đến Lớp 12 (K-12) đang theo học tại Canada đã chọn Ontario là nơi theo đuổi các mục tiêu giáo dục. Học tập tại Ontario dẫn đến nhiều con đường để học tiếp tại các trường đại học và cao đẳng Canada, và cũng có thể là một con đường để học nghề và để làm việc và sinh sống tại Canada.

Chính phủ Ontario đã phát triển một cam kết dài hạn cho các sáng kiến giáo dục quốc tế trong Chiến Lược Giáo Dục Quốc Tế Hệ Mẫu Giáo đến Lớp 12 của Ontario, năm 2015, trong đó nêu một trong nhiều mục tiêu của họ:

“Để cung cấp môi trường tốt nhất cho học sinh, và khuyến khích các em tiếp tục học tập xuyên suốt Hệ Mẫu Giáo đến Lớp 12 và sau trung học và ở lại sống và làm việc tại Ontario, chiến lược sẽ cung cấp:

  • các chương trình giáo dục xuất sắc đáp ứng được nhu cầu của các học sinh quốc tế
  • các chương trình chất lượng cao nhằm cung cấp chăm sóc, an toàn và phúc lợi cho học sinh quốc tế
  • tăng trưởng có quản lý và có trách nhiệm của ngành giáo dục quốc tế.”  (trang 22-23)

Học khu Công lập và Công giáo OASDI

OASDI – the Ontario Association of School Districts International (Hiệp Hội Các Học Khu Quốc Tế ở Ontario) – đại diện cho 38 hội đồng trường công lập ở tỉnh Ontario của Canada tổ chức đón các học sinh quốc tế từ mẫu giáo đến Lớp 12 (K-12).

Các học khu thành viên của OASDI được công nhận vì cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao và khuyến khích thành tích của học sinh trong một môi trường học tập được chào đón và an toàn.  Các học khu tham gia đánh giá cao vai trò của học sinh quốc tế trong việc mang lại những viễn cảnh văn hóa đa dạng và theo cách này, sự gia tăng gần đây về số lượng  học sinh quốc tế  đến Ontario là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi – “tương hỗ” – vì có sự trao đổi giao thoa văn hoá về sự hiểu biết và học tập giữa học sinh quốc tế và học sinh Ontario.

Làm thế nào để đăng ký làm học sinh quốc tế trong một trường công lập Ontario?

Mỗi hội đồng trường công lập là thành viên của OASDI có các quy trình nhập học và nộp đơn đăng ký riêng dành cho học sinh quốc tế. Sử dụng bản đồ tương tác của Tỉnh Ontario để xác định khu vực nào của tỉnh là thích hợp hơn, và kiểm tra xem hội đồng trường nào trong một khu vực cụ thể chấp nhận học sinh quốc tế.  Tham khảo trang web của hội đồng trường để tìm thông tin về các chương trình học sinh quốc tế. Trong hầu hết các trường hợp, đơn đăng ký có thể được nộp trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

Mặc dù có thể có một số khác biệt giữa quy trình và các mẫu cụ thể theo yêu cầu của các hội đồng trường, hầu như mọi trang web của hội đồng trường đều bao gồm thông tin về những điều sau:

  • Các Yêu Cầu để được Nhập Học (ví dụ: các yêu cầu học tập, khả năng Anh ngữ/Pháp ngữ, các yêu cầu về chỗ ở, thời hạn nộp đơn, v.v.)
  • Quy Trình Nộp Đơn Đăng Ký  (ví dụ: học bạ được dịch và chứng nhận, thư giới thiệu, mẫu đơn, mẫu đơn Sống Cùng Gia Đình Bản Xứ, lệ phí nộp đơn, v.v.)
  • Thư Chấp Nhận (tiếp theo là nộp các mẫu đơn yêu cầu như Mẫu Giám Hộ, Mẫu Hồ Sơ Chủng Ngừa, Mẫu Bảo Hiểm Y Tế, v.v.)
  • Giấy Phép Học Tập  (sau Thư chấp nhận Cuối Cùng và cấp bởi Đại Sứ Quán Canada, Lãnh Sự Quán Canada hoặc Cơ Quan Đại Diện Ngoại Giao gần nhất)
  • Thanh Toán Phí 
  • Đến Canada
  • Đánh Giá, Định Hướng, và Xếp Trường

Hội Đồng Trường Anh Ngữ Là Thành Viên OASDI    

Khu Vực Trung Tâm

Khu Vực Phía Đông

Khu Vực Phía Đông Bắc

Khu Vực Phía Bắc

Khu Vực Phía Nam

Khu Vực Phía Tây

Bạn cần thêm thông tin về các trường công lập tại Ontario?