Giới Thiệu về Các Học Khu Thành Viên của OASDI

Trang Chủ | Giới Thiệu về Các Học Khu ở Ontario | Giới Thiệu về Các Học Khu Thành Viên của OASDI

OASDI – the Ontario Association of School Districts International (Hiệp Hội Các Học Khu Quốc Tế ở Ontario) – đại diện cho 33 hội đồng trường công lập ở tỉnh Ontario của Canada tổ chức đón các học sinh quốc tế từ Mẫu Giáo đến Lớp 12 (K-12).

Các học khu thành viên của OASDI được công nhận vì cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao và khuyến khích thành tích của học sinh trong một môi trường học tập được chào đón và an toàn. Các học khu tham gia đánh giá cao vai trò của học sinh quốc tế trong việc mang lại những viễn cảnh đa văn hóa đa dạng, và theo cách này, sự gia tăng gần đây về số lượng học sinh quốc tế đến Ontario là mối quan hệ có lợi cho cả hai bên – một con đường “hai chiều” – vì có sự trao đổi giao thoa văn hoá về sự hiểu biết và học hỏi giữa học sinh quốc tế và học sinh Ontario.

Bạn cần thêm thông tin về các trường công lập tại Ontario?