Một Hệ Thống Giáo Dục Công Lập Tầm Cỡ Thế Giới

 • Các học khu thành viên của OASDI được công nhận vì cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao và khuyến khích thành tích của học sinh trong một môi trường học tập được chào đón và an toàn.
 • Chương Trình Giảng Dạy Ontario được công nhận là một trong những chương trình tốt nhất trên thế giới, và ngày càng có nhiều học sinh theo học các trường công lập ở Ontario với tư cách học sinh quốc tế. Hiện nay, hơn một nửa trong số khoảng 34.000 học sinh quốc tế Mẫu Giáo-Lớp 12 đang học tập tại Canada, trong số đó có nhiều học sinh theo học tại Ontario.

Nhiều Con Đường dẫn đến Những Cơ Hội

 • Học tập ở Ontario cung cấp vô số con đường cho học tập cao hơn tại các trường đại học và cao đẳng ở Canada, và học việc, cũng như làm việc và sinh sống tại Canada.
 • Ontario là tỉnh có nhiều dân cư nhất ở Canada với nhiều cơ sở giáo dục hơn bất cứ tỉnh nào khác
  • 20 trường đại học
  • 26 trường cao đẳng
  • 150 cơ sở dạy nghề
 • Với dân số trên 13,5 triệu người, Ontario cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn các tỉnh khác của Canada.
 • Học tập tại Ontario có thể là một cánh cửa để làm việc và sinh sống tại Canada, và một con đường tiềm năng để nhập cư vào Canada.

Một xã hội an toàn, chào đón và đa dạng

 • Hội đồng trường công lập ở Ontario có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức cho học sinh quốc tế và có các chính sách và hoạt động phù hợp để thúc đẩy sự an toàn của học sinh ở trường học, Gia Đình Bản Xứ và trong cộng đồng địa phương.
 • Ontario được công nhận vì sự đa dạng văn hoá và sự hiếu khách thân thiện với tất cả mọi người từ mọi nơi trên thế giới của mình.