Học Anh Ngữ (English Language Learning - ELL) ở Ontario

Trang Chủ | Làm Thế Nào Để Theo Học Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế ở Ontario | Học Anh Ngữ (English Language Learning – ELL) ở Ontario

Thông thạo ngôn ngữ là một trong những chìa khóa thành công quan trọng nhất với một học sinh quốc tế.  Những kỹ năng ngôn ngữ này không chỉ cần thiết cho sự thành công trong học tập mà còn quan trọng để thích nghi và hòa nhập xã hội. Mỗi học sinh học một ngôn ngữ mới ở một mức độ khác nhau, và thường là thông thạo nói ngôn ngữ mới trước khi thông thạo đọc và viết bằng một ngôn ngữ mới.

English Language Learners (ELL) (Học Viên Anh Ngữ) là các học sinh “đang học ngôn ngữ giảng dạy cùng lúc với việc học tập chương trình giảng dạy” (www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/esl.html, trang 3).

Gần như tất cả học sinh quốc tế đến Ontario là học viên coi English as a Second Language (ESL) students (tiếng Anh là một Ngôn Ngữ Thứ Hai), đó là “ những học sinh có ngôn ngữ chính là một ngôn ngữ không phải là Anh Ngữ hoặc là một loại Anh Ngữ khác biệt đáng kể so với ngôn ngữ được sử dụng để giảng dạy tại các trường học ở Ontario. Học sinh ở các chương trình này có nền tảng học vấn và kỹ năng đọc viết ngôn ngữ chính phù hợp với lứa tuổi.” (www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/esl.html, trang 6)

Trong khi phần lớn học sinh quốc tế sẽ được giảng dạy một phần bằng tiếng Anh, hầu hết đều đòi hỏi sự hỗ trợ đáng kể để phát triển trình độ ngôn ngữ cần thiết để thành công trong học tập và thích ứng với văn hoá Canada.  Tất cả các trường ở Ontario cung cấp nhiều loại dịch vụ hỗ trợ học sinh khác nhau để trợ giúp học sinh trở nên thông thạo ngôn ngữ được sử dụng trong trường học và cộng đồng của họ.

Đánh Giá và Xếp Lớp Ngôn Ngữ

Tất cả các học sinh quốc tế mới được đánh giá về trình độ thông thạo Anh Ngữ hoặc Pháp Ngữ.

Quy Trình Xếp Lớp và Đánh Giá

Thông thường mức độ thông thạo ngôn ngữ của học sinh quốc tế sẽ được đánh giá trước khi đến Ontario. Điều này thường được hoàn thành thông qua một công cụ đánh giá trực tuyến và sẽ cung cấp một chỉ dẫn về việc xếp lớp thích hợp cho học sinh trong một chương trình ESL tại một trường học ở Ontario.

Không lâu sau khi đến Ontario, học sinh sẽ tham gia vào một cuộc đánh giá thông qua hội đồng trường tại địa phương. Đánh giá có thể có một số yếu tố, nhưng thường tập trung vào trình độ thông thạo đọc, viết và nói (và thường cũng có yếu tố khả năng thành thạo toán học).  Thường có một số loại phỏng vấn nói như một phần của quy trình này.  Dựa trên kết quả của đánh giá“trực tiếp” này, học sinh sẽ được xếp vào một chương trình ESL phù hợp tại một trường học địa phương cung cấp các chương trình ESL.  Lưu ý rằng một số hội đồng trường cung cấp cơ hội cho học sinh tham dự các chương trình Anh Ngữ cấp tốc đặc biệt trước khi bắt đầu năm học để trợ giúp học sinh cải thiện các kỹ năng Anh Ngữ trước khi vào học vào tháng 9.

Trình Độ Thông Thạo Anh Ngữ

Biểu đồ sau chỉ ra các cấp độ ESL khác nhau:

ESLAO – Sơ Cấp

 • Hiểu, đọc và kể lại những câu chuyện đơn giản
 • Cung cấp và đáp ứng các chỉ dẫn và hướng dẫn đơn giản
 • Viết câu khẳng định, phủ định và nghi vấn
 • Viết một bài luận có cấu trúc ngắn gọn theo mẫu

ESLBO – Trên Sơ Cấp

 • Duy trì cuộc đối thoại trực tiếp về các chủ đề quen thuộc
 • Sử dụng các câu ngắn để đưa ra ý kiến
 • Đọc lướt một đoạn văn để tìm ý chính và đọc lướt văn bản để tìm thông tin cụ thể
 • Viết câu đơn và phức để trả lời các câu hỏi bằng văn bản
 • Viết một bài luận ngắn theo đề cương của giáo viên

ESLCO – Trung Cấp

 • Tham gia vào các cuộc hội thoại ở nhiều chủ đề
 • Ghi chép từ một đoạn văn bằng cách sử dụng công cụ tổ chức bằng hình ảnh để chuẩn bị cho việc viết
 • Xác định quan điểm của người viết hoặc nhân vật
 • Sử dụng nhiều dạng câu đơn, câu ghép và câu phức có độ chính xác hạn chế
 • Viết đoạn văn trình bày ngắn để trả lời một bài đọc

ESLDO – Trên Trung Cấp

 • Thảo luận hoặc giải thích ý tưởng hay vấn đề
 • Xác định và giải thích các yếu tố văn học (nhân vật chủ đề, cốt truyện và bối cảnh)
 • Xác định các sự kiện và ý kiến
 • Viết đoạn văn từ 3 đoạn trở lên để phát triển một ý tưởng trung tâm

ESLEO – Cao Cấp

 • Diễn đạt, hỗ trợ và phát triển một quan điểm
 • Phân tích các yếu tố văn học (chủ đề, nhân vật, cốt truyện, bối cảnh)
 • Đoán ý nghĩa của những từ ngữ lạ dựa trên ngữ cảnh
 • Viết câu trả lời chặt chẽ với văn học phân tích, diễn giải và đánh giá thông tin và ý tưởng

Lộ Trình Anh Ngữ

Biểu đồ sau đây cung cấp tổng quan về lộ trình mà hầu hết học sinh ESL đều đi trước khi vào học các khóa học Anh Ngữ chủ đạo.  Học sinh ESL sẽ tuân theo các biến thể của trình tự này dựa trên sự tiến bộ cá nhân.

%%embed:include,graphic-esl%%

Biểu đồ phỏng từ (www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/esl.html, trang 14)

Bạn có cần phải tìm hiểu thêm về các chương trình ESL ở các trường công lập Ontario?