Lộ Trình Giáo Dục ở Ontario cho Học Sinh Quốc Tế

Trang Chủ | Lộ Trình Giáo Dục ở Ontario cho Học Sinh Quốc Tế

Ngoài chương trình giáo dục chất lượng dành cho các học sinh quốc tế nhận được Ontario Secondary School Diploma (OSSD) (Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Ontario), những học sinh này còn có thể có cơ hội đạt được mục tiêu giáo dục thông qua nhiều lộ trình sau trung học tại trường đại học, cao đẳng, hoặc theo học nghề và cuối cùng có thể lựa chọn sẽ lập nghiệp và sống ở Canada. Cũng có thể có lộ trình cho những ai muốn trở thành công dân Canada.

OSSD có thể mở ra nhiều cánh cửa. Ontario là tỉnh có dân số lớn nhất ở Canada và có nhiều cơ sở giáo dục hơn bất kỳ tỉnh nào khác với:

  • 20 trường đại học
  • 26 trường cao đẳng
  • 150 cơ sở dạy nghề

Chính phủ Ontario đã phát triển một chiến lược giáo dục quốc tế toàn diện để công nhận tầm quan trọng của các lộ trình dẫn tới các cơ hội cho học sinh quốc tế  ngoài OSSD và đang đưa ra các biện pháp để thúc đẩy “một chiến lược kết hợp, phối hợp nhằm liên kết toàn bộ tính liên tục trong học tập, từ mẫu giáo đến Lớp 12, đến giáo dục và đào tạo sau trung học, đến sống và làm việc tại Ontario.” (trang 25) (www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/strategyK12.pdf)

Rõ ràng Ontario chào đón các học sinh quốc tế và việc học tập tại đây cũng có thể là cánh cổng để làm việc và sinh sống tại Canada, và một lộ trình để có thể nhập cư vào Canada.