Giáo Dục Hệ K-12 ở Ontario

Trang Chủ | Giáo Dục Hệ K-12 ở Ontario

Hiểu Biết Giáo Dục “Công Lập”

Hệ thống giáo dục ở Canada thuộc trách nhiệm của tỉnh; không có chương trình giảng dạy quốc gia. Tại tỉnh Ontario, Bộ Giáo Dục Ontario chịu trách nhiệm quản lý và cấp kinh phí cho các trường tiểu học và trung học của Ontario.

Ontario coi trọng giáo dục công lập.  Tại Ontario, một nền giáo dục “công lập” nghĩa là giáo dục chất lượng cao. Các học sinh trường công lập Ontario luôn đạt thành tích cao trên trường quốc tế và đạt một trong những thành tích tốt nhất trong các kỳ thi đánh giá cấp quốc gia trong phần đọc và viết, toán học và khoa học.

Trên 94% học sinh tiểu học và trung học theo học tại Ontario chọn các trường công lập.  Là tỉnh lớn nhất của Canada, các trường công lập ở Ontario tuyển sinh hơn 1,4 triệu học sinh tiểu học và hơn 650.000 học sinh trung học.

Vì những lý do lịch sử và pháp lý có bốn loại học khu công lập tại Ontario:

  • Anh Ngữ công cộng
  • Công Giáo Anh Ngữ*
  • Pháp Ngữ công cộng, và
  • Công Giáo Pháp Ngữ.*

*Lưu ý rằng học sinh không nhất thiết phải theo Công Giáo để được học một trường Công giáo ở cấp trung học, nhưng có thể có một số hạn chế tại các trường tiểu học.

Tổng cộng có khoảng 4.000 trường tiểu học và hơn 900 trường trung học trong hệ thống công lập của tỉnh.

Một danh sách toàn diện các liên kết tài nguyên về giáo dục tại Ontario có thể được tìm thấy tại: www.edu.gov.on.ca/eng/parents/generalinfo.html