Dịch Vụ Hỗ Trợ Sinh Viên ở Ontario

Khi đến Ontario

Học sinh quốc tế không đơn độc khi đến Ontario.  Học sinh quốc tế mới ngay khi đến nơi sẽ được hỗ trợ theo “nhóm” được điều phối. Mọi người làm việc cùng nhau – gia đình Chủ Nhà Bản Xứ, nhân viên văn phòng giáo dục quốc tế, Hiệu Trưởng trường và giáo viên, cũng như các học sinh từ trường học và các đối tác cộng đồng địa phương – chào đón và hỗ trợ những học sinh quốc tế mới.  Sự an toàn, chăm sóc và phúc lợi của học sinh có tầm quan trọng lớn nhất ở mọi thời điểm.

Vai trò của gia đình Chủ Nhà của bạn (Gia Đình Bản Xứ)

Khi đến một đất nước mới để theo học tại một ngôi trường mới, nơi mọi người đang nói một ngôn ngữ khác ban đầu có thể choáng ngợp.  Các gia đình chủ nhà có kinh nghiệm trong việc tiếp đón học sinh và sẽ không chỉ cung cấp một môi trường sống thoải mái và an toàn, mà còn giúp học sinh mới tìm hiểu về hàng xóm mới và tìm ra trường mới của mình. Ngoài ra, gia đình chủ nhà sẽ giúp học sinh mới tìm hiểu về các hệ thống giao thông ở địa phương và trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà học sinh có thể có.

Các Buổi Định Hướng

Hầu hết các hội đồng trường đều đã xây dựng một chương trình định hướng toàn diện giới thiệu học sinh quốc tế về những gì các em có thể mong đợi ở trường mới của mình, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng về cộng đồng mới của họ. Nhiều hội đồng trường cung cấp một chuyến đi bằng xe buýt tại địa phương hoặc yêu cầu đưa học sinh quốc tế trở về để thuyết trình về cách các em thích nghi với nền văn hoá mới của trường và văn hoá Canada.

Đánh Giá Trình Độ Thông Thạo Ngôn Ngữ

Ngay sau khi đến và thường là trước khi một học sinh quốc tế mới bắt đầu học tại trường, sẽ có một buổi hẹn để đánh giá trình độ thông thạo ngôn ngữ và thường có cả các kỹ năng toán học. Đánh giá này sẽ giúp sắp xếp học sinh vào môi trường học tập phù hợp với các nhu cầu và khả năng của học sinh.

Đến trường học mới lần đầu tiên

Trước tiên bạn có thể thấy sợ hãi, nhưng nên biết rằng nhiều học sinh quốc tế đã đến trước mình và đã có trải nghiệm học tập thành công và thú vị.   Thông thường, bạn sẽ được Hiệu Trưởng trường tiếp đón và được giới thiệu một số nhân viên của nhà trường. Nhiều trường đã xây dựng các chương trình định hướng của riêng họ và rất nhiều trường học có “bạn đồng hành” để giúp bạn đi tham quan trường và chỉ cho bạn biết Thư Viện, Quán Ăn Tự Phục Vụ, và nhà vệ sinh ở đâu, thông báo cho bạn về các hoạt động của trường, và chỉ cho bạn những lớp học mới của bạn.

Hỗ Trợ Liên Tục

Những dịch vụ hỗ trợ học sinh này có thể áp dụng cho tất cả các học sinh quốc tế trong tất cả các trường trung học:

  • Cố vấn và hướng dẫn về giáo dục
  • Cố vấn và hướng dẫn về ngành nghề
  • Cố vấn cá nhân
  • Hỗ trợ ngôn ngữ/văn hóa

Cố Vấn Hướng Dẫn của Bạn

Một trong những người giúp đỡ và quan trọng nhất mà bạn sẽ làm việc cùng trong thời gian là học sinh quốc tế là “Cố Vấn Hướng Dẫn” được chỉ định cho bạn.   Ở một số trường người cố vấn hướng dẫn chuyên làm việc với học sinh quốc tế.  Những cố vấn hướng dẫn làm việc tại Văn Phòng Dịch Vụ Học Sinh ở trường và cung cấp một loạt các hỗ trợ cho học sinh quốc tế, và có thể giúp sắp xếp thời khóa biểu môn học của bạn, giao tiếp với giáo viên bộ môn của bạn, trả lời mọi câu hỏi của bạn về các yêu cầu tốt nghiệp, cũng như hỗ trợ bạn về bất kỳ vấn đề về cảm xúc hoặc cá nhân nào mà bạn có thể gặp phải. Đừng ngần ngại hẹn gặp cố vấn hướng dẫn của mình bất cứ khi nào bạn có mối lo ngại nào.

(Các) Cố Vấn Học Tập của Bạn

Một số hội đồng trường có nhân viên đóng vai trò là (Các) Cố Vấn Học Tập có thể tham gia vào việc thực hiện đánh giá ban đầu học sinh khi các em đến cũng như hỗ trợ học sinh quốc tế về học tập trong suốt năm học. Cố Vấn Học Tập có kiến thức chuyên sâu về các chương trình ESL và giúp học sinh lựa chọn các khóa học phù hợp nhất với khả năng và sở thích của học sinh.  Các Cố Vấn Học Tập hợp tác với các nhân viên phòng Dịch Vụ Học Sinh và các cố vấn hướng dẫn.

Các giáo viên bộ môn và Các Chương Trình Đôi Bạn Cùng Tiến

Giáo viên ESL được đào tạo đặc biệt để dạy học sinh ESL.  Những giáo viên này hiểu được những thách thức của việc học một ngôn ngữ thứ hai mà các học sinh quốc tế phải đối mặt.  Để các học sinh quốc tế thích ứng được:

”Bằng cách sử dụng nhiều chiến lược giảng dạy, đánh giá và lượng định, giáo viên cung cấp nhiều cơ hội để học sinh đạt được trình độ thông thạo Anh ngữ cũng như kiến thức nội dung môn học. Họ cung cấp cho học viên những cơ hội thường xuyên để thực hành và áp dụng kiến thức mới, và thông qua đánh giá thường xuyên và đa dạng, cung cấp cho học viên những phản hồi cụ thể mà các học viên cần để phát triển và cải tiến kỹ năng của mình.”

(The Ontario Curriculum: Secondary/English as a Second Language and English Literacy Development [Chương Trình Giảng Dạy ở Ontario: Trung Học/Tiếng Anh là một Ngôn Ngữ Thứ Hai và Phát Triển Trình Độ Đọc Viết Anh Ngữ]: www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/esl.html, trang 8)

Nhiều giáo viên cung cấp các buổi hỗ trợ thêm vào giờ ăn trưa hoặc sau giờ học cho bất cứ học sinh nào cần được hỗ trợ. Điều quan trọng là cho giáo viên của bạn biết nếu bạn cảm thấy mình cần việc hỗ trợ thêm này; hoặc là, giáo viên của bạn có thể đề nghị bạn nên tận dụng sự hỗ trợ thêm để hỗ trợ việc học trên lớp. Trong một số trường hợp, một giáo viên hỗ trợ hoặc trợ giảng có thể cung cấp sự trợ giúp bổ sung “một thầy một trò”. Ngoài ra, nhiều trường cung cấp các chương trình hỗ trợ từ bạn đồng lứa để học sinh tình nguyện giúp đỡ các học sinh khác luyện nói tiếng Anh hoặc dạy kèm các bài tập về nhà.

Nhân Viên Liên Lạc Đa Văn Hóa (MLO) của Bạn

Một số hội đồng trường có Nhân Viên Liên Lạc Đa Văn Hóa (MLO) trong các trường học;  những nhân viên này nói một số ngôn ngữ khác nhau và có thể được yêu cầu trợ giúp các học sinh quốc tế, đặc biệt là biên dịch và giao tiếp với nhân viên nhà trường hoặc phụ huynh.