Cách Thức Làm Việc ở Ontario Với Tư Cách Là Học Sinh Quốc Tế

Trang Chủ | Lộ Trình Giáo Dục ở Ontario cho Học Sinh Quốc Tế | Cách Thức Làm Việc ở Ontario Với Tư Cách Là Học Sinh Quốc Tế

Nếu bạn muốn theo đuổi sự nghiệp và công việc ở Ontario, bạn cần trả lời được câu hỏi: “Bạn muốn trở thành gì?”

Một học sinh hay sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ một trường trung học, cao đẳng, đại học hoặc đăng ký một chương trình học việc tại Ontario, sẽ có nhiều lợi thế khi theo đuổi việc làm ở Canada.  Nếu bạn chọn làm việc ở Canada sau khi tốt nghiệp, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn hướng dẫn ở các trường trung học hoặc từ nhiều dịch vụ hỗ trợ có sẵn ở tất cả các trường đại học và cao đẳng.

Có một số quy tắc áp dụng, nhưng điều quan trọng là bạn phải có giấy phép học tập hợp lệ VÀ nộp đơn xin giấy phép lao động trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ cơ sở sau trung học của bạn cho biết rằng bạn đã đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp hoặc hoàn tất chương trình học thuật của bạn.

Các giới hạn khác dựa trên khoảng thời gian cần thiết để hoàn tất chương trình học của bạn. Nếu thời hạn chính thức của chương trình giáo dục của bạn là 8 tháng, thì bạn có thể đủ điều kiện để có được giấy phép lao động trong 8 tháng; nhưng nếu chương trình dưới 8 tháng, thì bạn không nhận được giấy phép lao động. Nếu thời hạn chính thức của chương trình là 4 năm hoặc lâu hơn, bạn có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin giấy phép lao động trong thời gian tối đa là 3 năm.  Chú ý rằng nếu bạn muốn tìm kiếm việc làm ở tỉnh Quebec, một số quy tắc khác được áp dụng.

Triển Vọng Việc Làm ở Ontario

Ngoài các cố vấn hướng dẫn tại các cơ sở giáo dục khác nhau, còn có nhiều nguồn trực tuyến cung cấp thông tin về triển vọng ngành nghề và nhu cầu về lao động, cũng như các nguồn cung cấp thông tin toàn diện về mức lương cho các nghề nghiệp cụ thể:

Cần thêm thông tin về làm việc tại Ontario?