Thông Tin về Trường Đại Học ở Ontario cho Học Sinh Quốc Tế

Trang Chủ | Lộ Trình Giáo Dục ở Ontario cho Học Sinh Quốc Tế | Thông Tin về Trường Đại Học ở Ontario cho Học Sinh Quốc Tế

Tổng Quan

Các thuật ngữ “đại học” và “cao đẳng” không có cùng một nghĩa ở Canada. Chúng thường là các cơ sở giáo dục sau trung học khác nhau ở Canada.  Các trường cao đẳng có xu hướng cung cấp các chương trình trực tiếp hơn nhằm đào tạo thực tiễn và kỹ thuật, trong khi các trường đại học tập trung nhiều hơn vào việc học dựa trên lý thuyết và nghiên cứu.

Các trường đại học cung cấp các chương trình bằng đại học và sau đại học, cũng như các bằng cấp chuyên nghiệp trong các lĩnh vực như luật và y khoa.  Ontario có 20 trường đại học khác nhau cung cấp nhiều chương trình đa dạng.

Các liên kết tới các trường đại học và lịch học ở Ontario (tổng quát về các yêu cầu để được nhập học, chương trình và lệ phí)

Tìm hiểu các Trường Đại Học của Ontario (với bản đồ vị trí các trường đại học ở Ontario)

Tìm các trường đại học ở Ontario theo (1) tên trường đại học HOẶC (2) vị trí địa lý HOẶC (3) nhóm chương trình: www.horizon.ouac.on.ca/webapp/browse_main.d2w/report?ident=CAT_DSP&cgmenbr=26&cgrfnbr=1656&pgmgrp=choose&x

Các Quy Định Mới về Giấy Phép Học Tập

Các quy tắc mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2014, giúp cho những người có giấy phép học tập dễ dàng làm việc ngoài khuôn viên trường. Các học sinh toàn thời gian theo đuổi một chương trình học thuật, chuyên môn hay dạy nghề tại một cơ sở giáo dục chỉ định sẽ:

  • đủ điều kiện làm việc ngoài khuôn viên trường mà không cần giấy phép lao động
  • được phép làm việc ngoài khuôn viên trường tối đa 20 giờ một tuần trong một buổi học bình thường và toàn thời gian trong ngày nghỉ theo lịch trình thông thường
  • có khả năng làm việc ngoài khuôn viên trường ngay lập tức thay vì phải đợi 6 tháng.

Để biết thêm thông tin, truy cập: www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp

Lấy giấy phép lao động cho học sinh: www.cic.gc.ca/english/study/work.asp

Cần thêm thông tin về các trường đại học ở Ontario không?