Cơ Hội Học Bổng ở Ontario cho Học Sinh Quốc Tế

Trang Chủ | Lộ Trình Giáo Dục ở Ontario cho Học Sinh Quốc Tế | Cơ Hội Học Bổng ở Ontario cho Học Sinh Quốc Tế

Học sinh quốc tế nên biết rằng có rất nhiều cơ hội học bổng và nhiều học bổng không được trao vì không có hoặc ít ứng viên nộp đơn.  Một số học bổng đến từ các cơ quan chính phủ, còn một số khác đến từ các cơ sở giáo dục, công ty và các nhà hảo tâm tư nhân:

“Chính quyền liên bang, tỉnh và lãnh thổ, cũng như các bên liên quan đến giáo dục khác, cung cấp số lượng lớn các học bổng và học bổng đại học quốc tế cho các học giả và nhà nghiên cứu xứng đáng. Học bổng thuộc tất cả các ngành và ở mọi cấp độ giáo dục đáp ứng mối quan tâm của học sinh quốc tế' (cũng như mối quan tâm của học sinh Canada), thúc đẩy vốn con người của cả quốc gia đang phát triển và quốc gia phát triển, và phản ánh các ưu tiên và cam kết quốc tế của Canada's. Những người nhận học bổng mang những ý tưởng mới đến Canada và tìm hiểu các cơ hội trong ngành công nghiệp và thị trường việc làm Canada.” (trang 12)

Từ Canada’s International Education Strategy (Chiến Lược Giáo Dục Quốc Tế Của Canada)

Khuyến khích tìm kiếm kỹ các học bổng tiềm năng.  Các trường học, trường đại học và cao đẳng có đội ngũ nhân viên có thể hỗ trợ.

Học sinh quốc tế thường không đủ điều kiện nhận khoản vay của chính phủ, nhưng có thể đủ điều kiện nhận học bổng: www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/index.aspx?lang=eng

Để biết thêm thông tin về học bổng và học bổng đại học, vui lòng truy cập: