Cuộc Sống ở Nông Thôn, Ngoại Ô và Đô Thị ở Ontario

Trang Chủ | Sống ở Ontario Với Tư Cách Là Học Sinh Quốc Tế | Cuộc Sống ở Nông Thôn, Ngoại Ô và Đô Thị ở Ontario

Ontario là một tỉnh rất rộng trong khu vực và bao gồm nhiều cảnh quan khác nhau và các loại cộng đồng khác nhau. Học sinh quốc tế có thể chọn sống ở vùng nông thôn, làng hay thị trấn, rìa ngoại ô của một trung tâm có dân số lớn, hoặc trong khu vực trung tâm của thành phố lớn. Vui lòng tham khảo bản đồ tương tác để xem vị trí của các hội đồng trường nhất định để xác định các loại cộng đồng nằm trong hội đồng trường cụ thể.

Điều quan trọng là bạn quyết định loại cộng đồng mà bạn muốn sinh sống, và nhiều hội đồng trường có thể cho bạn sinh sống ở bất kỳ khu đô thị, ngoại ô hay nông thôn nào. Các hội đồng trường khác sẽ có các cộng đồng đô thị, ngoại ô hoặc nông thôn gần một trường học cụ thể.

Cộng Đồng Nông Thôn

Ở tại nhà dân ở nông thôn, thiên nhiên thường là ngay bên ngoài cửa.  Các vùng nông thôn thường có nhịp sống thoải mái và một cảm giác “cộng đồng” mạnh mẽ nơi mà mọi người đều biết nhau.  Có cảm giác rộng rãi và nhiều không khí trong lành, cũng như yên tĩnh và vắng vẻ. Có rất nhiều cách bố trí sinh sống trong một nhà dân ở nông thôn từ sống trên nông trại đến sống trong ngôi nhà cổ trong làng.  Mặc dù các trường học ở khu vực nông thôn thường có số lượng học sinh ít hơn so với các trường ngoại ô và đô thị, nhưng tiêu chuẩn giáo dục vẫn ngang bằng với các khu vực đông dân hơn. Ở tại nhà dân ở nông thôn có thể không ở khu dân cư gần trường và ít có khả năng nằm trong khoảng cách đi bộ đến trường, vì vậy thông thường việc đi lại là bằng xe buýt màu vàng“truyền thống” của trường.

Cộng Đồng Ngoại Ô

Cách bố trí ở tại nhà dân ở ngoại ô thường gần gũi với thiên nhiên với nhiều công viên nằm trong cộng đồng địa phương. Mặc dù nhịp sống ở khu vực ngoại ô là vừa phải, các trung tâm mua sắm lớn thường nằm ở vùng lân cận. Các trường học ở vùng ngoại ô thường có số lượng học sinh trung bình hoặc lớn, khoảng từ 400-1600 học sinh, tùy thuộc vào vị trí. Học sinh có thể đi bộ đến trường; ngoài ra, những học sinh này sẽ đến và rời trường bằng xe buýt trường học được chỉ định hoặc bằng phương tiện công cộng. Nhiều học sinh ở tại nhà dân ở khu vực ngoại ô sẽ sống trong một ngôi nhà tách biệt.

Cộng Đồng Đô Thị

Các khu vực đô thị có mật độ dân số đông hơn và có sự khác biệt so với các địa điểm nhà dân ở nông thôn và ngoại ô. Trong phần lớn trường hợp, nhịp sống nhanh hơn và dễ tiếp cận nhiều tiện nghi của thành phố hơn, bao gồm nhiều cơ sở văn hoá và thể thao lân cận. Bố trí sinh sống cho học sinh có thể từ việc sống trong một ngôi nhà tách biệt đến sống trong căn hộ cao tầng. Các trường ở đô thị thường có số lượng học sinh lớn lên đến 2.000 học sinh. Trường học thường nằm trong khoảng cách đi bộ đến trường hoặc có sẵn phương tiện giao thông công cộng.