Giáo Dục Quốc Tế ở Ontario

Trang Chủ | Giáo Dục Quốc Tế ở Ontario

Giáo dục quốc tế ở Ontario không chỉ là về học sinh nước ngoài đến học tập mà còn về học sinh Ontario và các nhà giáo học tập ở nước ngoài. Có rất nhiều cách để học sinh có được những quan điểm mới về thế giới thông qua các chuyến đi và các chương trình trao đổi của trường, cũng như sống và theo học ở một quốc gia khác trong một học kỳ hoặc năm học. Có rất nhiều tổ chức cung cấp các chương trình du học, cả ngắn hạn và dài hạn, và một số cho phép học sinh có được tín chỉ Ontario ở nước ngoài. Thường có học bổng và hỗ trợ khác cho các loại hình làm giàu kinh nghiệm của học sinh.

Các nhà giáo dục ở Ontario trở thành những giáo viên giỏi hơn và có nhiều kiến thức hơn bằng cách học tập tại các quốc gia khác. Một buổi trao đổi dạy học tương hỗ kéo dài hàng năm, nơi một giáo viên Ontario sang một nước khác và “trao đổi” vai trò giảng dạy với giáo viên từ nước khác là một kinh nghiệm giáo dục phong phú và cơ hội để hoà nhập và tìm hiểu về một hệ thống giáo dục hoàn toàn khác. Ngoài ra, một số tổ chức cung cấp các cơ hội đặc biệt cho các nhà giáo dục để học tập trong mùa hè và đi du lịch để tìm hiểu ở các nước khác.