Làm Thế Nào Để Theo Học Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế ở Ontario

Trang Chủ | Làm Thế Nào Để Theo Học Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế ở Ontario

Ontario đã trở thành một điểm đến quan trọng và đang trở nên phổ biến đối với học sinh quốc tế, với hơn một nửa số học sinh Hệ Mẫu Giáo đến Lớp 12 hiện đang học tại Canada chọn Ontario làm nơi học tập của họ. Có rất nhiều lý do học sinh quốc tế và gia đình của họ chọn Ontario vì hệ thống giáo dục công của tỉnh cung cấp một chương trình giảng dạy xuất sắc và được công nhận trên toàn cầu nhằm phát triển những học sinh luôn đạt được thứ hạng cao nhất trong bảng điểm thi quốc tế. Hệ thống giáo dục công lập của Ontario cung cấp nhiều con đường đến sự thành công của học sinh, và có rất nhiều con đường đến với các cơ hội sau trung học.

Phần này của trang web OASDI cung cấp thông tin về việc nộp đơn để trở thành học sinh quốc tế Hệ Mẫu Giáo đến Lớp 12, các điều kiện tuyển sinh, chi tiết về những gì được mong đợi khi là học sinh quốc tế tại Ontario, và các loại chương trình có sẵn.