Yêu Cầu Đầu vào của Trường Đại Học ở Ontario và Quy Trình Nộp Đơn

Các yêu cầu để được nhập học khác nhau giữa các trường cao đẳng; do đó, học sinh cần phải nghiên cứu các chương trình tại các trường cao đẳng cụ thể.  Chú ý rằng một số chương trình có số lượng tuyển sinh giới hạn và điều kiện nhập học vô cùng cạnh tranh. Học sinh quốc tế phải nộp đơn trực tiếp cho trường cao đẳng mà họ chọn. Theo hướng dẫn chung, học sinh có thể nộp đơn sớm vào tháng 10 của năm nay cho học kỳ bắt đầu vào tháng 9 năm sau, và chậm nhất là vào ngày 1 tháng 2. Cố vấn hướng dẫn của trường trung học sẽ có thể giúp bạn trong quy trình nộp đơn đăng ký này.

Danh Sách Các Trường Cao Đẳng ở Ontario Nộp Đơn vào một Trường Cao Đẳng ở Ontario

Nói chung, học sinh quốc tế có OSSD có thể nộp đơn và sẽ cần các tài liệu sau:

  • Bảng điểm
  • Bằng chứng về trình độ thông thạo ngôn ngữ (các trường cao đẳng khác nhau có thể yêu cầu các bài kiểm tra trình độ thông thạo Anh Ngữ khác nhau, như TOEFL/IELTS/CAEL/MELAB)
  • Giấy khám sức khỏe
  • Giấy phép học tập 
  • Đánh giá các chứng chỉ

Học sinh quốc tế thường không đủ điều kiện để nhận khoản vay của chính phủ, nhưng có thể hội đủ điều kiện nhận học bổng

Tất cả thông tin bạn cần để nộp đơn vào một trường cao đẳng ở Ontario

Các Quy Định Mới về Giấy Phép Học Tập

Các quy tắc mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2014, giúp cho những người có giấy phép học tập dễ dàng làm việc ngoài khuôn viên trường. Các học sinh toàn thời gian theo đuổi một chương trình học thuật, chuyên môn hay dạy nghề tại một cơ sở giáo dục chỉ định sẽ:

  • đủ điều kiện làm việc ngoài khuôn viên trường mà không cần giấy phép lao động
  • được phép làm việc ngoài khuôn viên trường tối đa 20 giờ một tuần trong một buổi học bình thường và toàn thời gian trong ngày nghỉ theo lịch trình thông thường
  • có khả năng làm việc ngoài khuôn viên trường ngay lập tức thay vì phải đợi 6 tháng.

Để biết thêm thông tin, truy cập: www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp

Lấy giấy phép lao động cho học sinh